جوشکاری تعمیری بدنه دستگاه اکستروژن

جوشکاری تعمیری تعمیر به روش جوشکاری جوشکاری ترمیمی ترمیم به روش جوشکاری

گروه جوشکاری شرکت وترا، زیر مجموعه گروه مهندسی وترا که در زمینه های تخصصی جوشکاری تعمیری و تعمیرات تجهیزات سنگین نظیر تعمیر قالبها، بدنه دستگاههای اکستروژن، پرس، نورد، فورج، دایکست و … فعالیت دارند، طی تفاهم جدید با یکی از مجموعه های موفق در زمینه ی تولید پروفیلهای آلومینیومی، بدنه ی یکی از دستگاههای ارزشمند این مجموعه (دستگاه اکستروژن) را که در اثر کارکرد زیاد دچار ترک های عمیق و بعضا گسیختگی کامل گردیده بود، به روش های مدرن مهندسی تعمیر نموده و موجب برگشت سرمایه ی محسوسی به آن مجموعه خدوم گشتند. تعمیر به روش جوشکاری

قطعات،  ترک، دستگاه اکستروژن، بدنه دستگاه فورج

جوشکاری تعمیری دستگاه اکستروژن

پس از بازدید کارشناسان مربوطه از این مجموعه و قطعه ی معیوب، قطعه مورد نظر مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت و از لحاظ دینامیکی و استاتیکی بررسی کامل گردید، به واسطه محاسبات تنش، طراحی اولیه انجام و تعمیر به روش جوشکاری مد نظر قرار گرفت، در مرحله ی بعد دستورالعملهای مربوطه جوشکاری تعمیری توسط تیم مهندسی نگاشته و تستهای اولیه اخذ گردید.

پس از مثبت شدن تنایج تست با چیدن یک تیم مجرب و زبده شامل بازرس و جوشکاران با مهارت بالا این ترمیم طی ۱۰ روز کاری انجام گردید و موفق شدیم این دستگاه را کما فی السابق به خط تولید برگردانیم.

تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۸/۲۴

تاریخ پایان پروژه: ۹۵/۰۹/۰۸

به روش جوشکاری، ترک، ترکهای اساسی

در تصاویر زیر ترک و جدا شدن قطعات از یکدیگر نشان داده شده است.

جوشکاری تعمیری دستگاه اکستروژن

جوشکاری تعمیری دستگاه اکستروژن

وترا، مجموعه ای تخصصی در جوشکاری تعمیری قطعات و تجهیزات سنگین 

قسمت تعمیر شده دستگاه اکستروژن قبل از تمیزکاری و رنگ

به روش جوشکاری

به روش جوشکاری، قطعات، تجهیزات، قطعات بزرگ، تجهیزات سنگین، ترک

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک