جوشکاری تعمیری

جوشکاری تعمیری نظیر تعمیر قالب از قبیل قالب های فورج، قالب های اکستروژن و یا به طور کل تجهیزات حساس و سنگین نظیر بدنه دستگاههای اکستروژن، فورج، نورد، غلتک های نورد، ماشین آلات راهسازی، تجهیزات حفاری، مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره، پره های توربین، پره های آسیاب و … به روش جوشکاری راهی اقتصادی برای جلوگیری از توقف پروژه و یا خط تولید است. اما جوشکاری ریسک بسیار بالایی داشته که ترک و تابیدگی قطعه خطرناک ترین آنها می­ باشد. تجربه متخصصین گروه وترا در جوشکاری تعمیری بالاخص تعمیر قالب ها و ترمیم قطعات حساس نیروگاهی، پالایشگاهی و قالب­های صنعتی این اطمینان را می­ دهد که روش جوشکاری به گونه­ ای طراحی، اجرا و نظارت شود که جوشکاری­های حساس با کمترین ریسک و بیشترین راندمان انجام گردد.

ترمیم سرد  تعمیر بدون ذوب   ترمیم تجهیزات غلطک غلتک 

اصول اساسی در فرایند جوشکاری تعمیری

رمز ما در این زمینه برگرفته از موارد زیر است:

ترمیم سرد  تعمیر بدون ذوب   ترمیم تجهیزات

 ……..مطالعه کارکرد و تحلیل قطعه مورد نظر

 ……..تحلیل مکانیزمهای خرابی

 ……..بهره گیری از آزمونهای غیر مخرب متناسب با نوع کار جهت تعیین نوع، موقعیت و ابعاد دقیق عیوب 

 ……..استفاده از دانش فنی درست

 ……..تدوین دستورالعمل صحیح تعمیر به روش جوشکاری یا دیگر فرایندها

 ……..استفاده از مواد مصرفی مناسب و با کیفیت

 ……..استفاده از پرسنل با صلاحیت

 ……..استفاده از تجهیزات مطلوب

ترمیم سرد  تعمیر بدون ذوب   ترمیم تجهیزاتترمیم سرد  تعمیر بدون ذوب   ترمیم تجهیزات

شایان ذکر است این مجموعه تخصص ویژه در ترمیم ترک­های ناشی از جوشکاری، خستگی، ترک هیدروژنی، ترک خوردگی تنشی (SCC) را با بهترین امکانات دارا می باشد و در مواردی که بررسی نشان دهد با جوشکاری امکان ترمیم قطعات تخریب شده و یا ترک خورده وجود دارد، ترمیم این نقاط با تدوین دستورالعملهای دقیق انجام می گردد.

جوشکاری تعمیری ، جوشکاری ترمیمی ، ترمیم قالبهای فلزی ، ترمیم به روش جوشکاری ، تعمیر به روش جوشکاری

در صورت امکان و بسته به ابعاد قطعات، تعمیر قالب ها و تجهیزات به روش جوشکاری لیزر که از بهترین فرایندها در این نوع جوشکاری است استفاده می گردد و در صورتی که ابعاد قطعات اجازه ندهد از فرایندهای قابل حمل با تمرکز حرارتی بالا استفاده خواهد شد که ذوب بسیار سطحی و ظریف داشته و همچنین در مواردی که  خطر ترمیم به گونه ایست که بررسی تیم فنی، عدم بهره گیری از ذوب و حرارت را پیشنهاد می کند، در صورتی که شرایط اعمال تنش و همچنین خوردگی ایجاب کند، از روش ترمیم سرد استفاده می شود. این روش یکی از ابداعات گروه مهندسی وترا بوده که بدون اعمال حرارت ترمیم های مهمی را به انجام رسانده و عملکرد بسیار موفقی را داشته است.

تعمیر تجهیزات، تعمیر جوشکاری، تعمیر اکستروژن، تعمیر بدنه، تعمیر قطعات سنگین، تعمیر قطعات حجیم، تعمیر ترک

جوشکاری تعمیری

جوشکاری تعمیری

جوشکاری تعمیری


 جوشکاری تعمیری، جوشکاری ترمیمی، ترمیم قالبهای فلزی، ترمیم به روش جوشکاری

موارد مرتبط با فرایند جوشکاری تعمیری

در برخی از شرایط حتی قبل از اینکه قالب ها و یا قطعات دچار خرابی شوند، در حقیقت قبل از جوشکاری تعمیری خدمات جوشکاری پوششی به منظور ایجاد لایه­ ای مقاوم به سایش، مقاوم به خوردگی، مقاوم به حرارت، مقاوم به فرسایش، یا …  بنا به شرایط مطلوب سرویس انجام می گردد که به این منظور از آلیاژهایی با خواص فوق العاده از جمله پایه آهنی و غیرآهنی (پایه کبالت و نیکل، تنگستن، کاربید تنگستن و …) به منظور تقویت خواص قطعات مذکور و ایجاد لایه ای مطلوب بر روی قطعات با خواص مورد نظر طراحی به روشهای مختلف که مهمترین آنها پوشش یا کلدینگ به روش جوشکاری ذوبی و یا به روش جوشکاری انفجاری است از دیگر خدمات مهم این گروه می باشد.

جوشکاری تعمیری، ترمیم قالبهای فلزی، ترمیم به روش جوشکاری، تعمیری به روش جوشکاری

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک