ارزیابی محلولهای کوئنچ

کوئنچ فولادها یکی از مهمترین فرایندهای عملیات حرارتی است که می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد فولاد داشته باشد. با این وجود، عملیات کوئنچ یکی از مهمترین عوامل در شکل گیری تنشهای حرارتی و استحاله ای است که باعث ترک و پیچیدگی در قطعه خواهد شد.

یکی از مباحث مهم در این فرایند انتخاب محیط و فرایند کوئنچ ایده آل است. انتخاب این امر باید به شکلی باشد که در کنار انتقال حرارت مناسب از قطعه داغ، کاهش تنشهای مختلف حرارتی و در نتیجه رسیدن به سختی و استحکام مطلوب پس از کوئنچ را شاهد باشیم.

تخمین محلولهای کوئنچ از لحاظ سرعت سرد کردن با توجه به دمای محلول، سرعت تلاطم، سیرکولاسیون و … یکی از موارد مهم در عملیات حرارتی قطعات صنعتی می باشد. چرا که شرایط استفاده از محلول با توجه به تجهیزات موجود در کارگاههای عملیات حرارتی، اعم از نوع ایجاد تلاطم، سرعت تلاطم، نحوه سیرکولاسیون، نحوه خنک کاری محلول، میزان شارژ در کوره و محیط کوئنچ تاثیر بسزایی در عملکرد محلولهای مورد  استفاده و عمر آنها دارد. به طور مثال یک نوع محلول اعم از آب، روغنهای عملیات حرارتی یا محلولهای پایه پلیمری در دو کارگاه متفاوت عملکردهای متفاوت و در اصل شدتهای سرد کنندگی متفاوتی از خود نشان می دهند مگر آنکه تمام شرایط اعم از دما و تلاطم و … مشابه یکدیگر باشند. لذا محلولهای کوئنچ به طرق مختلف و در زمانهای مشخص  بایستی مورد پایش و ارزیابی قرار گیرند.

یکی از موفقیتهای گروه مهندسی وترا ساخت دستگاه quench tester می باشد که می تواند محلولهای مورد استفاده را به خوبی ارزیابی نماید.این امر باعث می گردد مهندسین عملیات حرارتی:

۱- قبل از عملیات حرارتی قطعات، خواص محلول را ارزیابی و با نمودارهای استاندارد از جمله TTT و CCT قیاس کرده و نتایج مطلوبی را به دست آوردند.

۲- محلول مناسبی را جهت محصولات جدید و یا خواص بهینه خریداری نمایند.

۳- اثر متغیرها را بر روی نحوه سرد کردن را درک کرده و با بهینه ترین حالت عملیات حرارتی نمایند.

مایع سختکاری  فولاد سختکاری مایع سخت کاری مایع سخت کاری   مایع سختکاری

مایع سختکاری  فولاد سختکاری مایع سخت کاری مایع سخت کاری   مایع سختکاری

کوئنچ

کوئنچ

مایع سختکاری کوئنچ فولاد سختکاری مایع سخت کاری مایع سخت کاری کوئنچ  مایع سختکاری

چند مثال از نمودارهای سرد شوندگی محیط های کوئنچ

در زیر برای نمایش بیشتر آنچه انتظار داریم نمایی از نمودارهای مختلف برای محیطهای کوئنچ مختلف نمایش داده می شود:

مایعات سخت کاری

کوئنچ مایع سختکاری وترا

در زیر نمودار روغنهای کوئنچ مختلف نشان داده می شود:

کوئنچ مایع سختکاری وترا

کوئنچ مایع سختکاری وترا

کوئنچ مایع سختکاری وترا

در زیر نمودارهای سرد شوندگی مربوط به چند نمونه محیطهای مختلف کوئنچ پلیمری پرداخته می شود:

کوئنچ مایع سختکاری وترا

کوئنچ مایع سختکاری وترا

کوئنچ مایع سختکاری وترا

کوئنچ مایع سختکاری وترا

لینکهای مرتبط:

  • برای آشنایی با محلولهای کوئنچ پلیمری سازگار با محیط زیست تولیدی این شرکت اینجا را کلیک نمایید.
  •  برای بازدید از مشخصات فنی محصولات تولیدی شرکت وترا اینجا کلیک نمایید
  • برای آشنایی با خدمات عملیات حرارتی این شرکت اینجا را کلیک نمایید.
  • برای آشنایی بیشتر با محیطهای کوئنچ اینجا کلیک نمایید.
  • برای آشنایی بیشتر با مباحث ایمنی عملیات حرارتی اینجا کلیک نمایید.
  • شما می توانید جهت آشنایی بیشتر با گازهای سمی و مضر که در تماس با آن هستید اینجا را کلیک نمایید.
All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک