همه برچسب ها برای‘فیز اری’

بازرسی پیشرفته TOFD & Phased Array

تاریخ انتشار: 6 اکتبر 2016
دسته بندی: بازرسی

در روش phased Array وTOFD یا AUT که دقیقترین روش بازرسی می باشد با استفاده از اسکنر اتوماتیک Weld scan XT از یک جفت پروب phased Array ویک جفت پروب TOFDدر دو طرف جوش استفاده می شود که مجموعه فوق با اتصال به دستگاه TD-Handy […]

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک