همه برچسب ها برای‘سختکاری’

ایمنی در عملیات حرارتی و کوئنچ

تاریخ انتشار: 21 آگوست 2016
دسته بندی: عملیات حرارتی

مایع سخت کاری و عملیات حرارتی چه مخاطراتی دارد  کار و فعالیت در کنار سلامتی شیرین است لذا به سلامتی خود و ایجاد فضایی ایمن در محیط کار باید بیشتر بها دهیم. به همین خاطر مقاله حاضر جهت ایمن کار کردن در واحدهای عملیات حرارتی […]

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک