بازرسی سازه تونل زیرگذر شرکت ایران خودرو

تفاهم نامه نظارت و مشاوره سازه تونل ارتباطی انتقال سایت مرکزی به سایت 4 شرکت ایران خودرو توسط شرکت وترا در تیرماه سال 95 مورد امضاء قرار گرفت. این تونل زیر گذر به منظور ارتباط محوطه اصلی ایران خودرو در شرق بلوار ایران خودرو به […]

تنظیم تفاهم نامه بازرسی جوش مخازن پتروشیمی بوشهر

نیروگاه اتمی علاوه بر تولید برق ، فواید و کاربردهای دیگری نیز دارد که از جمله شیرین‌سازی آب شور دریا است. می توان به هر واحد نیروگاه اتمی هزار مگاواتی، یک واحد شیرین‌سازی آب شور به ظرفیت صد هزار متر مکعب در روز متصل کرد […]

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک