بازرسی رنگ و پوشش

بازرسی رنگ یکی از مباحث حیاتی صنعت است، گسترش و ایجاد روز افزون تأسیسات فلزی از یک سو و تلاش، جهت افزایش طول عمر سازه­ های فلزی از سوی دیگر موجب پیشرفت تکنولوژی­ آماده سازی سطوح، عملیات پوششکاری و رنگ آمیزی سطح گردیده، بـه طـوری کـه احاطـه و اشـراف کامـل بـه تمـامی جزئیـات و روشهای مختلف بطور کامل برای ناظرین و بازرسین بسیار ضروری می­باشد.

بازرسی رنگ وسطوح – بازرسی سطوح و رنگ – بازرسی پوشش

بازرسی رنگ

بازرسی رنگ وسطوح – بازرسی سطوح و رنگ – بازرسی پوشش

این واحد با بهره گیری از دانش پرسنل متخصص ،کارآزموده با گواهینامه های تخصصی مربوطه و همچنین با پشتیبانی شرکتهای همکار خارجی خود ،آمادگی و توانایی ارایه خدمات اجرایی و مشاوره ای به شرح زیر را دارد:

۱- مشاوره، تهیه و تدوین دستورالعل­های انتخاب سیستم­های رنگ، اعمال رنگ و آماده سازی سطوح.

۲- بازرسی رنگ اولیه تولید شده توسط کارخانه

۳- انجام بازرسی و آزمون های مربوطه بر روی سطوح پوشش کاری شده نظیر آزمون­های چسبندگی، ضخامت سنجی و …

۴- مشاوره، تهیه و تدوین دستورالعل­های اسید شویی و اعمال آن.

۵- مشاوره، تهیه و تدوین دستورالعل­های عایق­کاری و رپینگ و اعمال آن.

۶- مشاوره، تدوین دستورالعمل و اجرای پوشش های محافظتی و ضد خوردگی برای خطوط لوله، مخازن، pile ها، تاسیسات و تجهیزات دریایی.

بازرسی و انجام آزمایشات خوردگی و کنترل کیفی پوشش ها و رنگ های صنعتی (پلاریزاسیون، امپدانس، نویز، دیسک چرخان، کاهش وزن، حمام نمکی و ….).

۷- انجام پروژه های تحقیقاتی و آموزش در زمینه علوم پوششی.

بازرسی رنگ

لینک مرتبط:

بازرسی فنی

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک