لیست دوره های آموزشی

کد دوره های آموزشی بازرسی فنی و مهندسی
۱ بازرسی جوش     Welding Inspection (AWS – QC1)
۲ بازرسی مخازن تحت فشار دوره ساخت براساس ASME Sec VIII Pressure Vessel Manufacturing Inspection
۳ بازرسی ساخت مخازن ذخیره API650- Storage Tank Manufacturing Inspection
۴ بازرسی ظروف تحت فشار در دوره بهره برداریAPI510 In-Service PressureVessel Inspection
۵ بازرسی مخازن ذخیره در دوره بهره برداریAPI653- In –ServiceStorage Tank Inspection
۶ بازرسی خطوط لوله انتقال مواد نفتی براساس استاندارد   API 1104
۷ بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی در دوره بهره برداریAPI570- In-Service Piping Inspection
۸ بازرسی دوره ای جرثقیل ها و تجهیزات بالابر سطح ۱In-Service Crane & Lifting equipment Inspector I
۹ بازرسی دوره ای جرثقیل ها و تجهیزات بالابر سطح ۲In-Service Crane & Lifting equipment Inspector II
۱۰ بازرسی بر مبنای ریسک API580 –  RBI Practitioner
۱۱ بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱Painting & Coating Inspection Level I
۱۲ بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۲Painting & Coating Inspection Level II
۱۳ بازرسی جامع تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
۱۴ ارزیابی قابلیت سرویس دهی Fitness for service
۱۵ بازرسی سازه های فولادی بر مبنای استاندارد AWS D1.1
۱۶ بازرسی کوره ها و دیگ های بخار بر اساس استاندارد API573(ویژه عصر)
  دوره های کد و استاندارد
۱۷ جوش سازه های فولادی براساس استاندارد AWS D1.1 و مقررات ساختمان
۱۸ آموزش کاربردی ASME Sec IX براساس کتاب راهنمای Casti
۱۹ مبانی و تشریح الزامات مدیریت کیفیت در جوشکاری مبتنی بر استاندارد ISO 3834
۲۰ ممیزی داخلی مدیریت کیفیت در جوشکاری بر اساس استاندارد ISO 3834
۲۱ دوره جامع استاندارد ASME ( II,V,VIII,IX,B31)
  دوره های کوتاه مدت کاربردی مهندسی
۲۲ مکانیزم تخریب تجهیزات فرایندی API571
۲۳ اپراتوری انواع جرثقیل
۲۴ اصول محاسبه و طراحی جوش
۲۵ پیچیدگی و تنش های پسماند در جوشکاری
۲۶ اصول جوشکاری فلزات غیر همجنس
۲۷ اصول لحیم کاری سخت و نرم
۲۸ ترک و شکست در جوش
۲۹ جوشکاری تعمیری سازه ها و تجهیزات
۳۰ اصول عملیات حرارتی فولادها
۳۱ شناخت مکانیزم های خرابی قطعات فلزی
۳۲ انتخاب مواد بر اساس استانداردهای کاربردی و اصول طراحی
۳۳ تهیه و تدوین PQR ، WPS براساس استاندارد ASME
۳۴ تهیه و تدوین WPS,PQR براساس استاندارد ISO,EN
۳۵ تهیه و تدوین PQR, WPS بر اساس استاندارد AWS
۳۶ تایید صلاحیت جوشکار (   ISO,ASME,AWS,API )
۳۷ اصول جوشکاری لیزر ( جامع )
۳۸ اصول طراحی جوش برای مناطق زلزله خیز
۳۹ شناسایی و انتخاب الکترودهای جوشکاری و روش های تحویل گیری
۴۰ اصول تحویل گیری مواد اولیه فلزی ( ورق، لوله و … ) DIN,ISO,ASTM
۴۱ خوردگی و انتخاب مواد مطابق با ISO 15156 و NACE MRO175
۴۲ قابلیت اطمینان قطعات مکانیکی
۴۳ اصول جوشکاری فلزات و آلیاژهای غیر آهنی
۴۴ بازدارنده های خوردگی و کاربرد آنها در صنایع
۴۵ روش های کنترل خوردگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۴۶ آشنایی با استانداردهای طراحی و عیب یابی سیستم های حفاظت کاتدی
۴۷ آشنایی با روش های مانیتورینگ خوردگی
۴۸ طراحی و نصب سیستم های مانیتورینگ خوردگی
۴۹ توپک رانی هوشمند خطوط لوله نفت و گاز
۵۰ حفاظت کاتدی Level I,II(NACE)
۵۱ تعمیرات و نگهداری انواع جرثقیل(ویژه عصر)
کد دوره های آزمونهای غیر مخرب (NDT)
۵۲ آشنایی کاربردی با روش های NDT
۵۳ تفسیر فیلم پرتونگاری (RTI Level I,II)
۵۴ آزمون اولتراسونیک (UT Level I,II)
۵۵ آزمون ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ (MT & PT Level I,II)
۵۶ بازرسی چشمی (VT Level I,II)
۵۷ PHASSED ARRAY
۵۸ روش های غیر مخرب در بازرسی خوردگی
۵۹ پرتونگاری صنعتی (RT Level I,II)
۶۰ جریانهای گردابی (ET Level I)
۶۱ Time of Flight Diffraction Testing-TOFD (Level I,II )
۶۲ (Automated Ultrasonic Testing AUT (Level I,II
کد دوره های آموزشی نرم افزار
۶۳ شبیه سازی جوش و عملیات حرارتی با نرم افزار SYSWELD سطح ۱
۶۴ شبیه سازی جوش و عملیات حرارتی با نرم افزار SYSWELD سطح ۲
۶۵ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ PV Elite
۶۶ طراحی مخازن ذخیره با نرم افزار Tank Design
۶۷ طراحی و محاسبات استاتیکی و دینامیکی سازه­های ساختمانی (بتونی و فولادی) توسط نرم افزار ETABS
۶۸ تحلیلی جوش با نرم افزارهای Ansys ,Abacus

 

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک