جوشکاری تعمیری

جوشکاری تعمیری نظیر تعمیر قالب از قبیل قالب های فورج، قالب های اکستروژن و یا به طور کل تجهیزات حساس و سنگین نظیر بدنه دستگاههای اکستروژن، فورج، نورد، غلطک های نورد به روش جوشکاری راهی اقتصادی برای جلوگیری از توقف خط تولید است. اما جوشکاری ریسک بسیار بالایی داشته که ترک و تابیدگی قطعه خطرناک ترین آنها می­ باشد. تجربه متخصصین گروه وترا در جوشکاری تعمیری بالاخص تعمیر قالب ها و ترمیم قطعات حساس نیروگاهی، پالایشگاهی و قالب­های صنعتی این اطمینان را می­ دهد که روش جوشکاری به گونه­ ای طراحی، اجرا و نظارت شود که جوشکاری­های حساس با کمترین ریسک و بیشترین راندمان انجام گردد.

اصول اساسی در فرایند جوشکاری تعمیری

رمز ما در این زمینه برگرفته از موارد زیر است:

مطالعه کارکرد و تحلیل قطعه مورد نظر

تحلیل مکانیزمهای خرابی

استفاده از دانش فنی درست

تدوین دستورالعمل صحیح تعمیر به روش جوشکاری

استفاده از مواد مناسب و با کیفیت

استفاده از پرسنل با صلاحیت

استفاده از تجهیزات مطلوب

شایان ذکر است این مجموعه تخصص ویژه در ترمیم ترک­های ناشی از جوشکاری، خستگی، ترک هیدروژنی، ترک خوردگی تنشی (SCC) را با بهترین امکانات دارا می باشد و در مواردی که بررسی نشان دهد با جوشکاری امکان ترمیم قطعات تخریب شده و یا ترک خورده وجود دارد، ترمیم این نقاط با تدوین دستورالعملهای دقیق انجام می گردد.

جوشکاری تعمیری ، جوشکاری ترمیمی ، ترمیم قالبهای فلزی ، ترمیم به روش جوشکاری ، تعمیر به روش جوشکاری

در صورت امکان و بسته به ابعاد قطعات، تعمیر قالب ها و تجهیزات به روش جوشکاری لیزر که از بهترین فرایندها در این نوع جوشکاری است استفاده می گردد و در صورتی که ابعاد قطعات اجازه ندهد از فرایندهای قابل حمل با تمرکز حرارتی بالا استفاده خواهد شد.

تعمیر تجهیزات، تعمیر جوشکاری، تعمیر اکستروژن، تعمیر بدنه، تعمیر قطعات سنگین، تعمیر قطعات حجیم، تعمیر ترک

جوشکاری تعمیری

جوشکاری تعمیری

جوشکاری تعمیری


 جوشکاری تعمیری، جوشکاری ترمیمی، ترمیم قالبهای فلزی، ترمیم به روش جوشکاری

موارد مرتبط با فرایند جوشکاری تعمیری

در برخی از شرایط حتی قبل از اینکه قالب ها و یا قطعات دچار خرابی شوند، در حقیقت قبل از جوشکاری تعمیری خدمات جوشکاری پوششی به منظور ایجاد لایه­ ای مقاوم به سایش، مقاوم به خوردگی، مقاوم به حرارت، مقاوم به فرسایش، یا …  بنا به شرایط مطلوب سرویس انجام می گردد که به این منظور از آلیاژهایی با خواص فوق العاده از جمله پایه آهنی و غیرآهنی (پایه کبالت و نیکل، تنگستن، کاربید تنگستن و …) به منظور تقویت خواص قطعات مذکور و ایجاد لایه ای مطلوب بر روی قطعات با خواص مورد نظر طراحی به روشهای مختلف که مهمترین آنها پوشش یا کلدینگ به روش جوشکاری ذوبی و یا به روش جوشکاری انفجاری است از دیگر خدمات مهم این گروه می باشد.

جوشکاری تعمیری، ترمیم قالبهای فلزی، ترمیم به روش جوشکاری، تعمیری به روش جوشکاری

 

 

 

All Rights Reserved by Vetra Ltd ©
طراحی وب سایت ویراپانیک | Design by Virapanik
طراحی وب سایت: ویراپانیک